Všeobecné podmínky

Každá 21. objednávka vyhrává - do soutěže budou zařazeny objednávky uskutečněné v internetovém obchodě nebo v aplikaci v období od 22.4.2024 do 28.4.2024.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Organizátor soutěže

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +49 (0) 661 410 922-0 | www.horze.de | E-mail: kundenservice@horze.de

Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Fuldě, AG Fulda, HRB 7995.

Jednatelé: Viola Rebmann, Niko Neuhof | DIČ: DE 288 579 384

Způsobilost k účasti: Účast v soutěži je možná pro všechny osoby starší 18 let, které nakoupí na našich webových stránkách elektronického obchodu. Zaměstnanci skupiny Horze a jejich nejbližší rodinní příslušníci jsou z účasti vyloučeni.

Pokud má účastník omezenou svéprávnost, je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti osoby podle vlastního uvážení, pokud k tomu existují závažné důvody. Takovými oprávněnými důvody jsou např.

o Manipulace v souvislosti s přístupem k soutěži nebo jejím prováděním

o Porušení těchto podmínek

o Nekalé obchodování nebo nepravdivé či zavádějící informace v souvislosti s účastí v soutěži.

POPIS KAMPANĚ A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Během období kampaně může každá 21. objednávka učiněná v aplikaci nebo internetovém obchodě vyhrát vrácení peněz. Maximální výše vrácené částky je 5000 CZK. Výhry nejsou převoditelné, vratné ani vyměnitelné za hotovost nebo jiné ceny. Výherci budou kontaktováni zákaznickým servisem na konci období kampaně.

Tato akce platí pouze pro nákupy koncových zákazníků uskutečněné přímo prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace.

RŮZNÉ

Ochrana osobních údajů: Pro účast v soutěži je nutné poskytnout osobní údaje. Účastník zaručuje, že jím poskytnuté osobní údaje, zejména jméno, příjmení a e-mailová adresa, jsou pravdivé a správné. Osobní údaje poskytnuté v průběhu soutěže budou použity výhradně pro účely této soutěže. Se všemi údaji bude zacházeno jako s důvěrnými a bez předchozího souhlasu nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Odpovědnost: Společnost Horze International GmbH neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo zranění, ke kterým může dojít během účasti v soutěži nebo během užívání udělených cen. Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na životě, zdraví nebo v případě podvodně zamlčených vad.

Změny a ukončení: Společnost Horze International GmbH si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže nebo ji ukončit bez předchozího upozornění.

Právní kroky: Právní kroky jsou vyloučeny. Rozhodnutí společnosti Horze International GmbH týkající se soutěže jsou konečná. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek stane zcela nebo zčásti neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních podmínek. Místo neplatného ustanovení se použije právně přípustné ustanovení, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Totéž platí v případě mezery v těchto podmínkách účasti.